Latest News

4. Spotkanie uŻytkowników oprogramowania Stata w Polsce

Zapraszamy na 4-tą Konferencję Użytkowników Programu STATA, która odbędzie się 17 października 2016 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Celem konferencji jest stworzenie okazji dla użytkowmików programu Stata do przedstawienia swoich założeń teoretycznych oraz wyników badań empirycznych. Spotkanie umożliwi zapoznanie się z oprogramowaniem Stata osobom, które nie miały do tej pory z nim styczności.
Wydarzeniem specjalnym konferencji będzie Wykład Główny. Ponadto, odbędzie się konkurs na najlepszy referat. Autorowi najlepszej prezentacji Firma Timberlake Consultants Ltd. wręczy licencję na wersję 14 pakietu.
Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić formularz zgłoszenia. Osoby nie planujące wygłaszać referatu zachęcamy do rejestracji.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Program konferencji będzie podany do końca września 2016.
Termin zgłaszania referatów: piątek, 7 października
Proponowane tematy prezentacji:

  • omówienie programów napisanych samodzielnie przez użytkowników pakietu Stata
  • konkretne przykłady zastosowania pakietu Stata w badaniach naukowych lub w dydaktyce
  • omówienie problemów w zarządzaniu danymi
  • przegląd zagadnień analitycznych
  • krytyczna ocena funkcji pakietu Stata w konkretnych obszarach itp

Wymagania formalne dla referatów

  • streszczenie do 300 słów
  • referat powinien być wygłoszony w j. angielskim
  • czas trwania ok. 20 min. plus 10 minut na dyskusję

Komitet Naukowy dokona przeglądu streszczeń i zakwalifikuje referaty do prezentacji.
Ew. rezygnację z udziału w konferencji prosimy zgłaszać bezzwłocznie mailowo lub telefonicznie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania fragmenów referatów oraz informacji o autorach (włącznie z ujawnieniem nazwisk autorów i ich opiekunów naukowych w materiałach promocyjnych firmy Timberlake Consultants Ltd. oraz na stronie internetowej http://www.timberlake.co.uk/).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne, Podamy kawę, herbatę i lunch.

Zgłaszanie i prezentacja referatów

Szczegóły dotyczące zgłaszania referatów są dostępne tutaj.

Organizatorzy naukowi

Marek Gruszczyński, Chairman,
Małgorzata Sady,
Jan Zwierzchowski.

KOMitet Organizacyjny

Jan Zwierzchowski
Paweł Strawinski

Dowiedz się więcej i zarejestruj się

Możecie Państwo uzyskać więcej informacji na stronie stata.sgh.waw.pl, a także kontaktując się z nami mailowo info@timberlake.pl  lub telefonicznie +48 600 370 435.
Prosimy o odwiedzenie strony